مرکز انرژی جهانی Atlantic Council در گزارشی که ماه گذشته منتشر کرد، وضعیت فعلی صنعت برق برای بکارگیری بلاکچین در انرژی تراکنش‌پذیر را بررسی کرد، خلاصه‌ای از این گزارش در اینجا آمده است.

سیستم‌ انرژی الکتریکی در حال گذار سریع به سمت کربن‌زدایی و عدم تمرکز است. مدل قدیمی جریان انرژی از ژنراتورهای بزرگ و فسیلی در حال تبدیل شدن به مصرف کنندگان در شبکه توزیع شده است.

این تغییرات نه تنها برای مدل‌های تجاری یوتیلیتی‌ها و ژنراتورهای معمولی بلکه برای ثبات بازارهای انرژی و شبکه برق نیز تهدید محسوب می‌‎شود. در عین حال، این شبکه‌های توزیع‌شده فرصت‌هایی را ارائه می دهند از جمله اینکه: انعطاف پذیری این منابع و فناوری‌های جدید، انتشار کم کربن، و نزدیکی آنها به بارهای مصرف کننده می‌تواند به طور دائم هزینه‌های برق و زیرساخت را کاهش دهد در حالی که بخش برق را قادر می سازد اهداف بلند پروازانه خود در کربن‌زدایی را برآورده کند.

برای تحقق این فرصت، باید بازارهای انرژی خرده فروشی قدیمی اصلاح شود تا همه صاحبان منابع توزیع شده بتوانند بدون در نظر گرفتن اندازه دارایی و طبقه بندی مشتری، مشارکت کنند.

بلاکچین به عنوان یک فناوری که امکان ایجاد شبکه‌ای از اعضای غیر قابل اعتماد را ایجاد می‌کند باعث می‌شود اعضا بتوانند به طور ایمن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به عنوان پلت‌فرمی است که میزبان بازارهای انرژی تراکنش‌پذیر است.

بلاکچین این قابلیت را دارد که بازارهای موجود و همچنین اقتدار یوتیلیتی‌های فعلی برق را کاهش دهد. بلاکچین به بازیگران مسکونی و تجاری پلتفرم دیجیتالی را ارائه می دهد تا مستقیماً با یکدیگر و همچنین با یوتیلیتی‌ها خرید و فروش بکنند.

این گزارش، دلیل مناسب بودن بلاکچین برای این هدف را به عنوان پلتفرمی برای انرژی انتقالی ارزیابی می‌کند.

نتیجه گیری اصلی این است که بلاکچین در حال حاضر برای این کار مناسب نیست و یا در واقع برای میزبانی هر یک از عملکردهای اصلی بازار انرژی در زمان آنی، از جمله انتقال داده‌های انرژی، پیشنهادهای مالی، معاملات، تسویه حساب، تشکیل قیمت و ارائه خدمات شبکه به یوتیلیتی‌ها مناسب نیست.

در حالی که ممکن است بلاکچین برای بسیاری از برنامه های کاربردی دیگر مرتبط با انرژی ابزاری منطقی و با ارزش باشد، اما در حال حاضر این سرویس به عنوان پلتفرم کلیدی برای بازارهای انرژی تراکنش‌پذیر گسترش نمی‌یابد.

متن کامل گزارش را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

Assessing Blockchain’s Future in Transactive Energy