راهکار FarmBeats شرکت مایکروسافت به منظور بهبود بخش کشاورزی در برزیل راه‌اندازی شده است.

بعد از پروژه‌هایی که به منظور بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی در ایالت متحده، هند، نیوزلند و کنیا راه‌اندازی شدند، پروژه FarmBeats مایکروسافت در برزیل راه‌اندازی شد.  FarmBeatsیک پلتفرم اینترنت اشیا e2e است که با جمع‌آوری اطلاعات یکپارچه با استفاده از سنسورهای متنوع، دوربین‌ها و پهبادها به منظور بهبود فرآیندهای مربوط به کشاورزی استفاده می‌شود.

مایکروسافت با استفاده از این پروژه به کشاورزان کمک می‌کند تا از نوآوری های تکنولوژی بهره مند شوند. به گفته مایکروسافت اگرچه بکارگیری این فناوری به کشاورزان کمک زیادی می‌کند ولی هنوز بکارگیری آن بسیار محدود است. این امر در درجه اول به این دلیل است که کشاورزان قدرت کافی و ارتباطات اینترنتی را در مزرعه  ندارند.

مدیر مایکروسافت در مورد این راهکار بلاکچینی گفت: ” اطلاعات جمع آوری شده از سنسورهای با هزینه کمی که در خاک هستند یا از پهبادها گرفته شده‌اند با الگوریتم های یادگیری ماشین و با دانش و شهود کشاورزان برای کمک به جمع آوری و تجزیه داده های مربوط به مزارع به کار گرفته می‌شوند. اطلاع رسانی در مورد اینکه چه چیزی، چه موقع و کجا برای کاشت استفاده شود به منظور بالا بردن بازده و کاهش هزینه ها به کار می‌رود.”

خالق FarmBeats می‌گوید:” وقتی ما راجع به کشاورزی فکر می‌کنیم، برزیل یکی از اولین کشورهایی است که به ذهن ما می‌رسد. ما این پلتفرم را توسعه دادیم تا بتوانیم از فناوری آن در برزیل و سایر کشورهای در حال توسعه استفاده کنیم.”

ضرورت ایجاد پروژه‌هایی مانند FarmBeats در آینده

طبق مطالعات انجام شده در ۲۳ بخش مختلف، کشاورزی یکی از موقعیت‌هایی هست که در حوزه تحول دیجیتال پیشرفت نکرده است. ارتباطات یکی از مهم‌ترین چالش‌های این کسب وکار است. به منظور استفاده از فناوری‌های موجود، وجود اطلاعات ضروری است.

بخش عمده ای از کارهایی که امروزه در بخش کشاورزی انجام می شود فقط براساس تجربه کشاورزان است. در صورتی که دانش کشاورزان با اطلاعات ترکیب شود، می‌توان الگوریتم‌های هوش مصنوعی را توسعه داد که کسب‌وکار کشاورزی را پربارتر می‌کند. یک مزرعه متصل نه تنها اطلاعاتی را برای شرایط فعلی ارائه می‌دهد بلکه با ایجاد پیش بینی های مؤثرتر در آینده نیز کمک می‌کند.

منبع:

Microsoft To Use FarmBeats’ Blockchain Technology to Improve Agricultural Production In Brazil