سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به منظور پیشبرد استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در کشاورزی با یکدیگر همکاری می کنند.

تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان با چالش‌هایی از جمله تغییرات آب و هوایی، سیل، خشکسالی، بیابان زایی، از بین رفتن تنوع زیستی، آفات و بیماری‌ها رو به رو خواهد شد. نوآوری در فرایندهای کشاورزی برای غلبه بر برخی از این چالش‌ها و جذابیت و سودآوری کشاورزی برای کشاورزان مزارع کوچک در سراسر جهان لازم است.

رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته فرصت های بسیاری را برای غلبه بر برخی از چالش های پیش روی کشاورزی ایجاد کرده است.

تحولات اخیر مانند افزایش استفاده از دستگاه‌های دسترسی پهن باند تلفن همراه، اینترنت اشیاء (IoT)، پهبادها، شبکه‌های هوشمند، ظرفیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی برخی از ابزارها و فناوری‌های کلیدی را برای ذینفعان کشاورزی فراهم کرده است تا تولید و فرآیندهای بازاریابی را بهبود بخشند.

یکی از فناوری های مورد بحث ، فناوری بلاکچین است. این گزارش با هدف تغییر ساختار فناوری، ارائه برخی تفکرات در مورد فرصت‌ها و چالش‌های موجود در اجرای سیستم‌های مبتنی بربلاکچین و همچنین مستندسازی برخی مطالعات موردی در مورد استفاده از بلاکچین در کشاورزی است.

نه FAO و نه ITU هیچ یک از اظهارات، نظرات و محصولات ذکر شده در این گزارش را ترویج یا تأیید نمی‌کنند. بنابراین هدف این گزارش به اشتراک‌گذاری دانش در مورد استفاده از طرح های ICT موفق در کشاورزی است.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.

Blockchain & Agriculture – opportunities & challenges