با توجه به نیاز روز افزون به شفافیت و بهره‌وری، ساده‌سازی و بهبود فرآیندهای مرتبط با انطباق عرضه کنندگان، اپراتور ودافون با همکاری IBM می‌خواهد از فناوری بلاک‌چین به منظور بهبود شفافیت و بهره‌وری در زنجیره تامین استفاده کند.

شرکت IBM با استفاده از فناوری بلاک‌چین، راه‌حلی را ارائه داده است که باعث بهبود و سادگی فرآیندهای مربوط به انطباق عرضه کنندگان می‌شود. این پروژه Trust Your Supplier (TYS) نامگذاری شده است و شرکت‌های بزرگ مختلفی را دور هم جمع می‌کند.

مدیرعامل بخش خرید شرکت ودافون و مدیر زنجیره تأمین، ویلسون، یکی از محرک‌ها و پیشران‌های اصلی این ابتکار عمل هستند. ویلسون گفته است که بنیان‌گذاران مختلفی در پروژه بلاکچینی TYS مشارکت می‌کنند که ودافون نیز یکی از آنهاست. از جمله بنیان‌گذاران مهم دیگر این پروژه می‌توان به سیسکو، لنوو و نوکیا اشاره کرد.

ویلسون توضیح داد که هر شرکت بزرگی که مایل به همکاری با یک تأمین کننده باشد، نیازمند این است تا اطمینان حاصل کند که تأمین کننده بررسی‌ها و تایید های مختلف را پشت سر گذاشته است. بررسی‌های تطبیقی، عوامل مختلفی از جمله قانونی بودن تامین‌کننده، ثبت سابقه و ریسک‌های مربوط به نام‌گذاری را شامل می‌شود. به گفته ویلیسون اکثر شرکتهای بزرگ این کار را خودشان انجام می دهند و در نتیجه ، تأمین کنندگان یک سری اطلاعات مشابه را به تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها ارائه می‌دهند.

با توجه به وضع موجود صنعت فعلی، IBM ایده بهبود عملیات در زنجیره تامین را مطرح کرده است و با اپراتور Vodafone ارتباط برقرار کرده است.  IBM معتقد است که با استفاده از فناوری بلاکچین با شرکت‌های بزرگ دیگر همکاری می‌کند. این امر در به حداقل رساندن موانع ورود برای بازیکنان کوچک و در عین حال حفظ بازیکنان بزرگ، کلیه سیاستهای انطباق برای شرکتهای بزرگ را برآورده می‌کند.

وی توضیح داد که تأمین کنندگان مجبور نخواهند بود که اطلاعات یکسانی را به چندین شرکت ارائه دهند بلکه فقط یکبار آن را به اتحادیه شرکتهای بزرگتر مربوطه ارسال می کنند.

منبع:

https://bitcoinexchangeguide.com/telecom-company-vodafone-to-use-ibms-trust-your-supplier-tys-blockchain/